Λειτουργία διαδικτυακού τόπου

Στο πλαίσιο δημοσιοποίησης και προβολής του έργου του Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη εγκαινιάζεται η λειτουργία του προκείμενου διαδικτυακού τόπου. Οι συνετελστές του Έργου ελπίζουμε να βοηθήσει στην εξωστρέφεια και στη διάχυση των αποτελεσμάτων που παράγουμε.