Εφημερίδα Η ΑΥΓΗ : Πρόγραμμα κατάρτισης και ενεργοποίησης ανέργων, από την Περιφέρεια Κρήτης

Προβολή παρέμβασης στην αγορά εργασίας βάσει των αποτελεσμάτων του Μηχανισμού στην εφημερίδα Η ΑΥΓΗ