Αρχική

Με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Κρήτη και την καταγραφή των εργασιακών αναγκών ανά κλάδο και οικονομική δραστηριότητα η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχώρησαν από κοινού στην υλοποίηση ενός καινοτόμου πανελλαδικά προγράμματος με την ίδρυση-λειτουργία του «Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας» με εξαετή λειτουργία-παρακολούθηση (2016-2022).

Ο Μηχανισμός υποστηρίζει την Περιφέρεια στη διαμόρφωση πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και στη διατύπωση κατευθύνσεων για την εξειδίκευση των δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το οποίο χρηματοδοτείται.

Η υλοποίησης του Μηχανισμού από πλευράς Πανεπιστημίου Κρήτης γίνεται μέσω της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας.

Το έργο προβλέπει :

α. την Αποτύπωση της Υπάρχουσας Κατάστασης στην αγορά εργασίας στην Κρήτη (ολοκληρώθηκε το 2016),

β. την ετήσια επικαιροποίηση των δεδομένων στην αγορά εργασίας στην Κρήτη για 5 έτη δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2017-2021. Για το 2019 προβλέπεται υλοποίηση εκ νέου πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-RESKILLING, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 2019, ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ (ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ SITE.