Ανοικτό συνέδριο διάχυσης αποτελεσμάτων

Με την ευκαιρία της λήξης του Έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας» διοργανώνεται ανοικτό συνέδριο με θέμα τα αποτελέσματα του μηχανισμού παρακολούθησης της αγοράς εργασίας στην Κρήτη και την επίδρασή του τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 (9:00-17:00) στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Αίθουσα Καστελλάκη).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ