Δημοσιεύσεις

2017

Συμμετοχή στο επετειακό συνέδριο των 30 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Κοινωικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο “Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ – Προβλήματα, Προκλήσεις και Προοπτικές στην Κοινωνία, Οκονομία, Πολιτική και Υγεία”, 1-2 Δεκεμβρίου 2017 (Πρόγραμμα Συνεδρίου) με τις εξής παρουσιάσεις :

  1. Μιχάλης Ταρουδάκης, Καθηγητής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΠΑΕ, “Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη: Η Κρήτη στην πρωτοπορία”.
  2. Βαγγέλης Τζουβελέκας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΚ, Δρ Κωστής Πηγουνάκης, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΚ, Περικλής Δράκος, ΕΔΙΠ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΚ, Μανώλης Βέργης, Υπ. Διδάκτορας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΚ, Η αγορά εργασίας στην Κρήτη. Χαρακτηριστικά, μετασχηματισμοί και τάσεις: ευρήματα της ποσοτικής έρευνας.
  3. Σοφία Τριλίβα, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας ΠΚ, Νίκος Τσιμπισκάκης, Blueberry, Μέλος της Ομάδας Έργου του ΠΜΠΑΕ, Κοινωνία και Αγορά Εργασίας στην Κρήτη: ευρήματα από οκτώ ομάδες εστίασης εργαζομένων, ανέργων και ατόμων σε επισφαλείς θέσεις εργασίας.
  4. Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής, Μαρία Δρακάκη, Υπ. Διδάκτορας και Ερευνήτρια ΚΕΠΕΤ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης ΠΚ, Από την έρευνα στην παρέμβαση: διάγνωση αναγκών και συγκρότηση προγράμματος στοχευμένης κατάρτισης- reskilling για την Κρήτη.

Τα 2. και 4. αποτυπώνουν τα Κεφάλαια 7 και 8 στο συλλογικό τόμο:

Η Κρήτη στον 21ο αιώνα: Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές‘, Επιμέλεια: Σαματάς, Μ., Μυλωνάκης, Δ., Δαφέρμος, Ε., Καστελλακης Α., Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα 2018.